Slider

Какво е Е-Народ?

  E-narod.bg е гражданска онлайн платформа, чиято мисия е да развива концепцията и практиките на електронната демокрация (е-демокрация) в България. Юридическото лице което седи зад инициативата е “Сдружение е-Народ”. Учредено от екип от специалисти в обществените науки от различни области. повече за Сдружението >

     е-Народ e:

  •   Гражданска инициатива на независими професионалисти – интернет платформа за дискусии и въвеждане на е-демокрацията и е управлението.
  •   Партньор на СТРАТЕС и на всички прогресивни НПО, академични структури др., които подкрепят развитието на гражданското общество и е-демокрацията.
  •   Трибуна за всички мнения по темата при две условия – да спазват нормите на публичната култура и да са аргументирани.

Защо има нужда от е-Народ?

  Новите обществени реалности в България и по света изискват нови форми на политическо представителство и гражданско действие. Напрегнатата ситуация с погазване на граждански права, инсталиране на авторитарни режими и гражданското противодействие чрез протестни действия е следствие от десетилетно натрупване на проблеми във всяка сфера на взаимодействие между гражданите и държавното управление.

   Основни аргументи за ограничаването на гражданските права са, че недоволните граждани нямаме свои конкретни искания и „класическо“ политическо представителство.

     Това категорично НЕ Е ВЯРНО!

 Активните граждани не искаме да живеем повече в общество, което ни лишава от най-важния инструмент на демокрацията – политическото представителство.

  Така се формират следващите въпроси към нас: „А как искате да живеете?“ и „В каква държава искате да живеете?“

  Отговорът отново започва с „Как не искаме…“ – действащата политическа система, стъпила върху принципите на представителната демокрация, реално дава малко права на активните граждани, за да участваме във взимането на политически решения.

   Това, което би ни дало възможност да влияем върху взимането на решения е пряката демокрация и нейната действена и прагматична форма – е-демокрацията.