Комуникационна програма

Програмата цели да запознае българското общество с един обхватен и жизнено важен (гранд-стратегия) план за развитието на българското общество и държава като алтернатива на политическите и правителствени програми, които са краткосрочни и користно ориентирани към съответните властимащи

Вашият коментар