Пенкилер ли е пряката демокрация? – лекарство на  Момчил Димитров от иницативата “е-народ”

Пенкилер ли е пряката демокрация? – лекарство на Момчил Димитров от иницативата “е-народ”

Вашият коментар