Стратегическият съвет към президента представя алтернативи на институционалния блокаж и идейния застой, обхванал страната

Наследството на катастрофиралата автокрация е изключително тежко и можем да го преодолеем само с единна воля и активна гражданска позиция. През последното десетилетие авторитарното управление подмени идеите с пропаганда, суровата…

Continue Reading Стратегическият съвет към президента представя алтернативи на институционалния блокаж и идейния застой, обхванал страната

Комуникационна програма

Програмата цели да запознае българското общество с един обхватен и жизнено важен (гранд-стратегия) план за развитието на българското общество и държава като алтернатива на политическите и правителствени програми, които са…

Continue Reading Комуникационна програма